PACS 2000
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside
Opp

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacsKompetansesentret for IT i Helse

Det Medisinske Fakultet - NTNU

Norsk Radiografforbund
 

Norsk Radiologisk Forening

DND
DND
IT og Helse Trøndelag

Innbydelse
KITH (Kompetansesentret for IT i helse), på vegne av Sosial- og helsedepartementet ved standardiseringsprogrammet (FG4) og i samarbeid med Det medisinske fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk radiologisk forening, Norsk Radiografforbund og DND faggruppe for IT og Helse, Trøndelag, innbyr til en nasjonal konferanse om PACS og RIS.

PACS 2000
Nasjonal PACS/RIS-konferanse 23. og 24. februar 2000 i Trondheim

Norsk helsevesen har gjort og er i ferd med å gjøre store investeringer i de nærmeste årene innen PACS (Picture Archive and Communication System), RIS (Røntgen Informasjonssystem) og teleradiologi. På denne konferansen vil vi dele gode og dårlige erfaringer med de som har brøytet vei i utviklingen samt se på hvordan medisinsk bildediagnostikk vil utvikle seg i framtiden og endre arbeidsmåtene i helsevesenet.

 

Målgruppen for konferansen er helsepersonell, teknisk personale, administrasjon, politikere, forskere, næringsliv og industri som har interesse for utvikling og anvendelse av PACS, RIS og telemedisin

Konferansen holdes på Regionsykehuset i Trondheim, Store Auditorium. Bruk hovedinngangen.


 

 

PACS 2000

Nasjonal PACS/RIS-konferanse 23. og 24. februar 2000 i Trondheim

Fag/programkomite

Jan Reidar Bjørke, avdelingsoverlege Vestfold
Olaug Raad, spesialkonsulent Rikshospitalet
Arnulf Skjennald, professor/div.direktør Ullevål
Jack-Gunnar Andersen, avdelingssjef Hjerte-Lungesentret Ullevål
Jan Størmer, avdelingsoverlege RITØ
Erik M Hansen, IT-sjef Haukeland

Torunn Hammer, fagkonsulent radiografforbundet
Torstein Vik, førsteamanuensis/overlege NTNU/RIT Mari Risvold Folvik, radiolog RIT
Bjørnar Næss, medisinsk teknikk, Innherred
Roald Bergstrøm, seniorrådgiverKITH

 

Program:

Onsdag 23.02.2000
Store Auditorium, RIT
Møteleder: Torstein Vik, førsteamanuensis/overlege ISMUT/Trondsletten

Kl 12.00 Registrering

Kl 12.00 - 13.00 Kaffe og rundstykker

Kl 13.00 Åpning av seminaret
v/Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH

Kl 13.10 Introduksjon til konferansens tema: Hva er et PACS og RIS- system og hvorfor skal vi ha det?
v/Jan Reidar Bjørke, avdelingsoverlege Tønsberg

Kl 13.30 Det riktige valget 1
Brukere fra 4 sykehus som har valgt 4 ulike PACS/RIS løsninger gir et svar på hva som lå til grunn for nettopp deres avgjørelse:

Haugesund (Siemens)
Tromsø (Agfa)
Ullevål (Merkantildata)
Namsos (Sectra)

Kl 14.30 Kaffepause

Kl 15.00 Det riktige valget 2
De 4 sykehusene svarer på hva som gode og hva som er dårlige erfaringer ved innføringen av PACS
Spørsmål og diskusjon: Hva skal vi legge vekt på ved innføring av PACS?

Kl 16.30 Digitale utfordringer i informasjonsflommen - strategier for å overleve
v/Tor G Syvertsen, professor, NTNU
Studio Apertura er et tverrfaglig program ved NTNU som fokuserer på kunnskapsarbeid, kunnskapsvekst, nye organisasjonsformer, "virtuelle" organisasjoner, samspillsteknologi (IKT),  og hvordan vi kan praktisere vår egen kunnskap.

Kl 17.15 Foreløpig slutt for dagen

Kl 20.00 Festmiddag på Royal Garden Hotell
IT og telemedisin, noen overordnede betraktninger
v/ Asbjørn Hofsli, fylkeshelsesjef NTFK

 

Torsdag 24.02.2000
Store Aditorium, RIT
Møtleder: Arnulf Skjennald, professor/divisjonsdirektør Ullevål sykehus

Kl 09.00 Hva vil fremtiden bringe av utvikling innen PACS/RIS?
(foredraget holdes på engelsk)
v/Eric Peterson, utviklingssjef Mitra/Agfa

Kl 09.45 Den virtuelle røntgenavdeling - realitet eller virkelighet?
v/Claes Göran Lönnroth, avdelingsoverlege Namsos

Kl 10.00 Helsenettene - skal de også kunne brukes til PACS?
v/Kenneth Iversen, kst.direktør, KITH

Kl 10.20 Kaffepause

Kl 10.50 Radiologen - fra lege til skrivebordsarbeider?
v/Jan Størmer, avdelingsoverlege, RITØ

Kl 11.15 PACS - nye kostnader for helsevesenet eller et potensiale til bedre kvalitet og innsparing?
v/Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH

Kl 11.30 PACS og sikkerhet i de fremtidige virtuelle organisasjonene
v/Torbjørn Kronander, utviklingssjef, Sectra

Kl 12.15 Lunsj

Kl 13.00 Arbeidsseminarer
Arbeidsseminarene går parallelt og vil sette søkelyset på 2 viktige områder; organisasjon og teknologi og organisasjon og støtteverktøy. På hvert seminar vil det bli noen forberedte innlegg, men det meste av tiden er satt av til spørsmål og diskusjon slik at det forventes en aktiv deltakelse fra seminardeltakerne. Forbered gjerne spørsmål eller diskusjonsinnlegg på forhånd!

 

 

Organisasjon og teknologi
Hvordan organiserer vi innføringen av PACS/RIS ved sykehusene?
Står vi primært overfor valget av et røntgensystem eller et IT-system?
Hvordan løser vi lagringsproblemet?
Lokalt lager, fjernlager eller nettverkslager?

Lille Auditorium, RIT
Møteleder: Siri Berg, IT-sjef RIT

Organisasjon og støtteverktøy
Har vi behov for felles kode- og klassifikasjonssystemer innen radiologi?
Skal vi kunne utveksle PACS/RIS-informasjon mellom sykehusene?
Hvordan takler vi endringene som følge av innføring av PACS/RIS?

Store Auditorium, RIT
Møteleder: Jan Reidar Bjørke, avdelingsoverlege Tønsberg

Kl 13.00: PACS - fra røntgen-avdelingens domene til et nytt strategisk IT-system?
v/Erik M Hansen, IT-sjef Haukeland

Kl 13.00: Behov for kode- og klassifikasjonssystemer innen radiologi
v/Bjørn Buan, overlege KITH

Kl 13.30: Forberedte diskusjonsinnlegg fra:
Olaug Raad, spesialkonsulent, Rikshospitalet
Bjørnar Næss, med.tek. Innherred sykehus
Arild Pedersen, IT-koordinator HR4
Tore Inderaak , IT-sjef, RIT2000

Diskusjon

Kl 13.30: Forberedte diskusjonsinnlegg fra:
Andreas Abilgaard, radiolog, Rikshospitalet
Torunn Hammer, fagutviklingskonsulent Norsk Radiografforbund
Mari Folvik, radiolog RIT
Jack Gunnar Andersen, radiograf Ullevål
Diskusjon

14.30: Trådløs kommunikasjon - også for røntgenbilder?
v/Arne Lie, seniorforsker SINTEF

Kl 14.30: Den elektroniske radiologihåndboka?
v/Terje Johannesen, professor NTNU

 

Kl 15.00 Oppsummering i plenum
v/Jan Reidar Bjørke og Arnulf Skjennald

Kl 15.30 Slutt


PACS 2001: Den nasjonale PACS/RIS-konferansen planlegges som en årlig hendelse. Neste konferanse arrangeres 21. og 22. februar 2001. Geografisk sted bestemmes senere.


 

Påmeldingsskjema (påmelding må skje snarest mulig!)

PACS 2000
Nasjonal PACS/RIS-konferanse 23. og 24. februar 2000 i Trondheim

 

Påmeldingsskjemaet kan skrives ut og sendes  følgende adresse eller du kan bruke den elektroniske påmeldingen:

Brev

Faks

E-mail

KITH
Sukkerhuset
7489 Trondheim

KITH
Faks 73598611

jorun.nebb@kith.no

Påmelding kan også gjøres på telefon til KITH ved Jorun Nebb, telefon 73598600

 

 Jeg melder meg herved på PACS2000-konferansen i Trondheim 23. og 24. februar 2000

Navn: 

Tittel:

Faks:

 e-mail:

Telefon:

 

 

Adresse:


Jeg ønsker ikke å delta på festmiddagen (sett kryss)

Fakturadresse:


Underskrift:

 

Konferansepris:
Konferanseprisen er kr 1800 og inkluderer enkel lunsj og kaffe begge dagene samt festmiddag på onsdag kveld. Konferanseprisen uten festmiddagen er kr 1300.

 

Hoteller:
Vi har gjort avtaler med hoteller i ulike prisklasser i Trondheim. Du må selv reservere rommet og vi anbefaler at du gjør dette så snart som mulig. Oppgi PACS2000 til hotellet for å få den rabatterte prisen.

 

Hotell

Pris inklusive frokost

Telefon

Royal Garden Hotell (konferansens hovedhotell hvor også festmiddagen arrangeres)

825 enkeltrom

1025 dobbeltrom

73803000

Comfort Augustin Hotell

645

73547000

Quality Prinsen Hotell

650

73530650

Residence Hotell

550

73528380

Rainbow Gildevangen

605

73510100

Rainbow Trondheim

605

73505050

Norrøna Hotell

575

73802300

Astoria Hotell

550

73529550

 

Ved avbestilling/forfall etter 1.02.2000 refunderes konferanseavgiften minus et gebyr på kr 500. Ved avbestilling etter 14.02.2000 refunderes ingen utgifter, men en annen deltaker kan møte i stede for den som er påmeldt.

 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.