PACS 2005
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside
Opp
Elektronisk skjema
Endelig program
Informasjon foredragsholdere
Deltagere

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacsDet Medisinske Fakultet - NTNU

Norsk Radiografforbund
NRF

Norsk Radiologisk Forening


IT og Helse Trøndelag

Innbydelse
KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS), på vegne av Sosial- og helsedirektoratet ved standardiseringsprogrammet (FG4) og i samarbeid med Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND faggruppe for IT og Helse, Trøndelag, innbyr til en nasjonal konferanse om PACS og RIS.

Dette er årets konferanse om PACS, RIS og ny teknologi i norsk helsevesen         PACS-konferansen arrangeres nå for 6.gang

PACS 2005
   Velkommen til hyggelige og lærerike konferansedager i Trondheim!                        

Nasjonal PACS/RIS-konferanse 09. og 11. februar 2005 i Trondheim

Kjære konferansedeltaker  
Vi har herved gleden av å igjen invitere til PACS-konferansen i Trondheim. PACS 2005 er nr 6 i en serie  årlige norske konferanser om PACS, RIS og medisinsk bildediagnostikk.  På konferansen vil vi dele gode og dårlige erfaringer med de som har valgt PACS/RIS-systemer samt se på hvordan medisinsk bildediagnostikk vil utvikle seg i framtiden og endre arbeidsmåtene i helsevesenet.  

Konferansen er etablert som en årlig tverrfaglig møteplass for alle som er interessert  ny teknologi i helsevesenet. 

Norsge er i iht inernasjonale undersøkelse ledende i verden mht å implementere og ta i bruk PACS (Picture Archive and Communication System), RIS (Røntgen Informasjons System) og Teleradiologi.

Arrangør av konferansen er KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS) i samarbeid med  Sosial- og Helsdirektoratet ved Standardiseringsprogrammet (FG4), Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND (Den Norske Dataforening) ved faggruppen for IT og Helse.

Vel møtt til PACS 2005 i Trondheim!

Vennlig hilsen
Roald Bergstrøm
Seniorrådgiver KITH

Påmeldingsskjema finnes her!
Programmet finnes her!
Her kan du laste ned program/brosjyre i pdf-format

 

 

 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.