PACS 2004
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside
Opp
Endelig program
Papirversjoner
Bekreftelse
Priser
Programkomiteen
Hoteller
Deltagere
Foredragsholdere
Foredragene

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacsDet Medisinske Fakultet - NTNU

Norsk Radiografforbund
NRF

Norsk Radiologisk Forening


IT og Helse Trøndelag

Innbydelse
KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS), på vegne av Sosial- og helsedirektoratet ved standardiseringsprogrammet (FG4) og i samarbeid med Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND faggruppe for IT og Helse, Trøndelag, innbyr til en nasjonal konferanse om PACS og RIS.

Dette er årets konferanse om PACS, RIS og ny teknologi i norsk helsevesen         PACS-konferansen arrangeres nå for 5.gang

PACS 2004
   Velkommen til hyggelige og lærerike konferansedager i Trondheim!                        

Nasjonal PACS/RIS-konferanse 11. og 12. februar 2004 i Trondheim

Kjære konferansedeltaker  
Vi har herved gleden av å igjen invitere til PACS-konferansen i Trondheim. PACS 2004 er den femte i en serie planlagte årlige norske konferanser om PACS, RIS og medisinsk bildediagnostikk.  På konferansen vil vi dele gode og dårlige erfaringer med de som har valgt PACS/RIS-systemer samt se på hvordan medisinsk bildediagnostikk vil utvikle seg i framtiden og endre arbeidsmåtene i helsevesenet.  

Den første konferansen ble arrangert i år 2000 og samlet 300 deltakere fra hele landet. Konferansen ble meget vellykket og hele 94,6% av deltakerne avmerket på evalueringsskjemaet at de kunne tenke seg å komme tilbake i 2001. I de etterfølgende år har mellom 250 og 350 deltatt på konferansen hvert år.

Norsk helsevesen gjør store investeringer  innen PACS (Picture Archive and Communication System), RIS (Røntgen Informasjons System) og Teleradiologi. Sykehusene er i ferd med å få filmløse røntgenavdelinger hvor bildene kan distribueres elektronisk og granskes der hvor spesialisten eller pasienten er tilgjengelig. I årene framover står vi foran spennende utfordringer ikke minst i hvordan vi organisasjonsmessige skal kunne utnytte den nye teknologien.

PACS-konferansen er også et møtested for fagpersoner innen dette feltet og  det er satt av godt med tid til diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Arrangør av konferansen er KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS) i samarbeid med  Sosial- og Helsdirektoratet ved Standardiseringsprogrammet (FG4), Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND (Den Norske Dataforening) ved faggruppen for IT og Helse.

Vel møtt til PACS 2004 i Trondheim!

Vennlig hilsen
Roald Bergstrøm
Seniorrådgiver KITH

 

Trykk på linkene under for å komme direkte til påmelding eller detaljprogram
Hovedsiden for konferansenKonferanseprogrammetElektronisk påmeldingBrosjyre med faksskjema

Elektronisk påmelding:
Påmelding til konferansen skjer helst elektronisk ved at du bruker skjemaet for elektronisk påmelding. Skjemaet finner du ved å trykke på linken for "Elektronisk påmelding" i boksen over.

Påmelding pr faks eller telefon:
Dersom du vil melde deg på pr faks eller telefon så kan du laste ned papirversjoner i word eller pdf-format av programmet og påmeldingsskjemaet. Linker til papirversjoner finner du  boksen over.
Faks: 73 59 86 11                          E-mail: deltagere2004@pacs.no               Telefon: 73 59 86 00 v/Jorun Nebb

Alle øvrige henvendelser om konferansen skjer helst til: pacs2004@pacs.no 

Hotell
NB: Merk at påmeldingsskjemaet bare gjelder for påmelding til konferansen og workshops. Hotell må du bestille direkte selv. Vårt konferansehotell, Royal Garden, har en gunstig konferansepris. (kr 865 for enkeltrom og kr 1095 for dobbeltrom) Oppgi PACS 2004 ved bestillingen.
Telefonnummer for hotellbestilling: 73 80 30 00 (SAS Royal Garden)

Vi prøver å få plass til så mange som mulig på Royal Garden, men etter at det er fullt på Royal Garden kan du prøve et av våre andre avtalehoteller som ligger i nærheten. Telefonnummeret vil du finne ved å klikke på Hoteller i menyen til venstre.

Nyhet: 
Konferansesalen og fellesarealene dekkes av et trådløst datanett slik at du kan ha adgang til Internet og mail fra din egen bærbare PC med trådløst kort. Avgift for bruk av det trådløse nettet betales direkte til hotellets resepsjon

Bruk helst den elektroniske påmeldingen!

 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.