PACS 2002
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside
Opp

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacsKompetansesenter for IT i helsevesenet AS

Det Medisinske Fakultet - NTNU

Norsk Radiografforbund
NRF

Norsk Radiologisk Forening


IT og Helse Trøndelag

Innbydelse
KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS), på vegne av Sosial- og helsedepartementet ved standardiseringsprogrammet (FG4) og i samarbeid med Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND faggruppe for IT og Helse, Trøndelag, innbyr til en nasjonal konferanse om PACS og RIS.

Dette er årets konferanse om PACS, RIS og ny teknologi i norsk helsevesen         PACS-konferansen arrangeres nå for 3.gang.  I  år 2000 deltok 300 på konferansen og i år 2001 var det 330 deltakere!   Du bør melde deg på i god tid for å være sikret plass!

PACS 2002
 
Nasjonal PACS/RIS-konferanse 13. og 14. februar 2002 i Trondheim

290 deltok på årets konferanse. Gjennomsnittscoren på evalueringen ble 4,2 på en skala fra 0 (dårligst) til 6 (beste). Hele 4 foredrag fikk 5 eller over  i score og nesten alle deltagerne har svart at de vil delta på neste års konferanse!


Norsk helsevesen har gjort og er i ferd med å gjøre store investeringer i de nærmeste årene innen PACS (Picture Archive and Communication System), RIS (Røntgen Informasjonssystem) og teleradiologi. På denne konferansen vil vi dele gode og dårlige erfaringer med de som har brøytet vei i utviklingen samt se på hvordan medisinsk bildediagnostikk vil utvikle seg i framtiden og endre arbeidsmåtene i helsevesenet.

 

Målgruppen for konferansen er helsepersonell, teknisk personale, administrasjon, politikere, forskere, næringsliv og industri som har interesse for utvikling og anvendelse av PACS, RIS og telemedisin

 

Kjære konferansedeltaker  

Vi har herved gleden av å invitere til PACS 2002-konferansen i Trondheim. PACS 2002 er den tredje i en serie planlagte årlige norske konferanser om PACS, RIS og medisinsk bildediagnostikk.  På konferansen vil vi dele gode og dårlige erfaringer med de som har valgt PACS/RIS-systemer samt se på hvordan medisinsk bildediagnostikk vil utvikle seg i framtiden og endre arbeidsmåtene i helsevesenet.  

Den første konferansen ble arrangert i år 2000 og samlet 300 deltakere fra hele landet. Konferansen ble meget vellykket og hele 94,6% av deltakerne avmerket på evalueringsskjemaet at de kunne tenke seg å komme tilbake i 2001. I 2001deltok det 330 deltagere på konferansen.

Norsk helsevesen har gjort og er i ferd med å gjøre store investeringer i de nærmeste årene innen PACS (Picture Archive and Communication System), RIS (Røntgen Informasjons System) og Teleradiologi. Sykehusene er i ferd med å få filmløse røntgenavdelinger hvor bildene kan distribueres elektronisk og granskes der hvor spesialisten eller pasienten er tilgjengelig. I årene framover står vi foran spennende utfordringer ikke minst i hvordan vi organisasjonsmessige skal kunne utnytte den nye teknologien.

På PACS 2002-konferansen er også et møtested for fagpersoner innen dette feltet og  det er satt av godt med tid til diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Arrangør av konferansen er KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS) på vegne av  Sosial- og Helsedepartementet ved Standardiseringsprogrammet (FG4) og i samarbeid med Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND (Den Norske Dataforening) ved faggruppen for IT og Helse.

Vel møtt til PACS 2002 i Trondheim!

Vennlig hilsen
Roald Bergstrøm
Seniorrådgiver KITH

 

   

Konferansehotell: Konferansen vil som tidligere i sin helhet foregå på Royal Garden Hotell i Trondheim


FG4 og Standardiseringsprogrammet
 
Formål og mandat
  • Formålet med FG4 er å etablere nasjonale standarder, krav og anbefalinger på områdene multimedia, medisinske bilder, telemedisin og kommunikasjon med medisinsk utstyr.
  • FG4 skal informere om disse standardene og kravene og påvirke til at disse blir brukt ved anskaffelser.
  • FG4 skal også fungere som informasjonskanal mellom nasjonale og internasjonale (hovedsakelig CEN/TC251/WG4) standardiseringsaktiviteter innen FG4 sine arbeidsområder.
Arbeidsområder
  • Innen medisinske bildesystemer - bidra til kompetanseutvikling, informasjon om og rådgiving innen DICOM og andre standarder
  • Innen telemedisin - sørge for oversikt over tilgjengelige standarder innen hvert anvendelsesområder og bidra til utarbeidelse av standarder
  • Innen kommunikasjon med medisinsk utstyr - sørge for oversikt over tilgjengelige standarder for datafangst fra lab.utstyr og annet medisinsk utstyr.
  • Utarbeide oversikter over og informere om eksisterende aktiviteter innen fagområdet.

KITHs hjemmeside: www.kith.no


PACS 2002

Nasjonal PACS/RIS-konferanse 13. og 14. februar 2002 i Trondheim
Husk også workshop 15.02.2002!

Fag/programkomite

Jan Reidar Bjørke, radiolog/direktor Amersham Nycomed
Olaug Råd, rådgiver Rikshospitalet
Arnulf Skjennald, professor/div.direktør Ullevål
Jack-Gunnar Andersen, avdelingssjef Hjerte-Lungesentret Ullevål
Jan Størmer, avdelingsoverlege RITØ
Erik M Hansen, IT-direktør Haukeland

Torunn Hammer, fagkonsulent radiografforbundet
Torstein Vik, professor/overlege NTNU/RIT 
Mari Risvold Folvik, overlege/radiolog RIT
Bjørnar Næss, medisinsk teknikk, Innherred
Erling Bjørkøy, spesialrådgiver DMF/NTNU
Roald Bergstrøm, seniorrådgiverKITH

Program:
Påmeldingsskjema i pdf-format finner du her: Påmeldingsskjema PACS2002
Sammendrag av programmet  finner du her: Brosjyre PACS2002
Detaljprogrammet i utskrivbar pdf-versjon finner du her: Program PACS2002
Innbydelse til konferansen finner du her: Innbydelse
Komplett program med påmeldingsskjema finner du her: Program m/påmeldingsskjema

NB! Vi tar forbehold om at det kan komme mindre endringer i programmet. Sjekk web-utgaven for siste oppdaterte versjon!

 

Onsdag 13.02.2002

Kl 10.00 - 12.00                 Registrering                                             (utenfor konferansesalen i 2. etg)

Kl 11.00                                Lunsj                                                                                      Enkel lunsj serveres på Royal Garden

Møteleder: Erling Bjørkøy, spesialkonsulent DMF/NTNU

Kl 12.00            Åpning av konferansen
                                Kunstnerisk innslag              

Kl 12.15            Viktige forutsetninger for å lykkes i endrings- og omstillingsprosesser
   
                                                                                             v/Sveinung Aune, framtidig organisasjonsdirektør i Helse Midt-Norge

Kl 12.45             Hvordan kan røntgentjenestene organiseres i det nye Helsenorge
   
                        v/Bente Mikkelsen, ass.direktør Helseforetak Øst

Kl 13.15            Status for PACS/RIS i Norge.
  Foreløpige resultater fra SHDs paraplyprosjekt
  v/Hans Christian Holte,avdelingsdirektør SHD

Kl 13.45                Møteplassen: Pause og kaffe                Benytt møteplassen til diskusjoner og nye bekjentskaper

Møteleder: Jan Størmer, RiTø

Kl 14.15            Fagtema 1 

    Samhandling og kommunikasjon mellom sykehus/regioner

v      Integration HIS/RIS/EPR
v/Enrico Perez, B.S., R.T., Senior Director-Imaging Services, Weill Medical Collage of Cornell University  

v      Erfaringer, utfordringer og kostnader fra PACS/RIS i brebåndsnett i Hordaland
v/Erik Hansen, IT-direktør, Haukeland Sykehus

Kl 15.45-16.15                 Møteplassen: Pause og kaffe                Benytt møteplassen til diskusjoner og nye bekjentskaper

v      Hvordan håndtere en økt bildestrøm til de større sykehusene?
v/Jan Størmer, avdelingsoverlege RiTø og Mari Folvik, overlege RiT

Kl 17.00            Hvordan bevare livsgleden midt i alle endringene?         
                                v/Per Anders Nordengen, teolog,  Seminarpartner

Kl 17.30                 Slutt med dagens fagprogram                         ….men de faglige diskusjonen kan fortsette utover kvelden!

Kl 20.00            Festmiddag på Royal Garden
   
                         Toastmaster: Erling Bjørkøy
                                           Taffelmusikk
                                           Takk for maten: Avdelingsoverlege Atle Skjetne

 

Torsdag 14.02.2001

Møteleder: Arnulf Skjennald, professor/divisjonsdirektør Ullevål sykehus

Kl 08.30            Fagtema 2

    Teknologiske muligheter

 v      DICOM, status, ongoing and future work
           v/Marco Eichelberg, Dr, Oldenburger F&E-Institut fuer Informatik-Werkzeuge und Systeme  

v      Diagnostiske muligheter med ny teknologi
v/Anders Persson, Universitetet i Linköping, Sverige

v      Voice recognition.
Present State. Implementing challenges
v/Enrico Perez, B.S., R.T., Senior Director-Imaging Services, Weill Medical Collage of Cornell University

Kl 10.00         Møteplassen: Kort pause                      Benytt møteplassen til diskusjoner og nye bekjentskaper

Kl 10.30            … fortsettelse teknologi

 v       Web-basert visning av røntgenbilder for klinikerne
           v/almenpraktiker dr.med. Anton Giæver

v      IHE (Integrating the Healtcare Enterprise):
What is IHE, experiences so far, Status future plans and what is the purpose of establishing National Mirror-groups
v/Cor Loef, Program Mamager Interoperability and Security, Medical Imaging, Philips Medical System

Kl 11.30            Lunsj                                                                                 Husk utsjekking av hotellet!

Møteleder: Erik M Hansen, IT-direktør Haukeland Sykehus

Kl 13.00            Fagtema 3

    Ergonomi og arbeidsmiljø

v      Granskningsmiljøet for radiologen
Ergonomisk arbeidsmiljø for databasert arbeid over lang tid i et industrielt miljø
v/Stig Johansen, siv.ing., Manager Virtual Reality  Hitec Vision/Høyskolen i Stavanger og Universitetet i Tromsø

v      Bildevisning i kliniske arbeidsmiljø (demonstrasjon, operasjonsstue)
v/Eigil Samset, M.Mc. Engineering Cybernetics, Intervensjonssenteret Rikshospitalet

v      Synsergonomi
v/Gunnar Horgen, optiker, førstelektor Høyskolen i Buskerud, Kongsberg

Kl 14.30            RIS/PACS: Challenges for the future?
  
v/Enrico Perez, B.S., R.T., Senior Director-Imaging Services, Weill Medical Collage of Cornell University

Kl 15.00            Slutt og Vel Møtt i 2003!                                                        www.kith.no/pacs2003


Add-on:

Kl 15.30        Teknologidemonstrasjon med presentasjon av talegjenkjenning for radiologi
                              
  v/Nordisk Språkteknologi og IBM


 

Fredag 15.02.2001 

Workshop/FG4-møte på fredag 15.02.2002  

Det vil bli arrangert en egen Workshop på fredag 15.02.2002 fra kl 09.00 til kl 12.00 
Lunsj fra kl 12.00 til kl 13.00 før miniseminaret kl 13.00
Sted: Royal  Garden Hotell

Program:
  Møteleder: Olaug Råd, rådgiver Rikshospitalet  
 Marco Eichelberg og Cor Loef (sentrale personer i DICOM og IHE-sammenheng) er innledere på workshopen

Kl 09.00:     Innledning 
                    v/Olag Raad

Kl 09.15:    Dicom

DICOM: Orientering og diskusjon om de seneste endringene i DICOM og hva som skjer på dette området
Innledning v/
Marco Eichelberg
Diskusjon

Kl 10.00:    IHE

IHE: Orientering og diskusjon om planene om oppstart av et norsk IHE-initiativ med en speilgruppe av IHE
Innledning ved Cor Loef
Diskusjon

Kl 11.00    Diskusjon

Kl 12.00    Lunsj


Kl 13.00 til 15.00:    Miniseminar: Talegjenkjenning på norsk? 
                                                   Prosjektoppstartsmøte for norsk talegjenkjenning (radiologi). Demonstrasjon av dansk talegjenkjenning for radiologi

   
                                     v/MaxManus og Philips


 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.