PACS 2001
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside
Opp

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacsKompetansesenter for IT i helsevesenet AS

Det Medisinske Fakultet - NTNU

Norsk Radiografforbund
NRF

Norsk Radiologisk Forening


IT og Helse Trøndelag

Innbydelse
KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS), på vegne av Sosial- og helsedepartementet ved standardiseringsprogrammet (FG4) og i samarbeid med Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND faggruppe for IT og Helse, Trøndelag, innbyr til en nasjonal konferanse om PACS og RIS.

Dette er årets konferanse om PACS, RIS og ny teknologi i norsk helsevesen          I år 2000 måtte vi sette en stopper ettar at 300 hadde meldt seg på konferansen, men vi år har vi utvidet kapasiteten!

PACS 2001
 
Nasjonal PACS/RIS-konferanse 21. og 22. februar 2001 i Trondheim


Norsk helsevesen har gjort og er i ferd med å gjøre store investeringer i de nærmeste årene innen PACS (Picture Archive and Communication System), RIS (Røntgen Informasjonssystem) og teleradiologi. På denne konferansen vil vi dele gode og dårlige erfaringer med de som har brøytet vei i utviklingen samt se på hvordan medisinsk bildediagnostikk vil utvikle seg i framtiden og endre arbeidsmåtene i helsevesenet.

PACS 2001 er nå vel overstått.
98,4% av deltagerne svarte at de kan tenke seg å komme tilbake til neste konferanse i 2002
97,4% av deltakerne var fornøyd med arrangementet
Deltakerantallet var : 328
Neste konferanse arrangeres 13. og 14. februar 2002 i Trondheim (Husk å melde deg på i god tid for å sikre deg plass) PACS 2002

Målgruppen for konferansen er helsepersonell, teknisk personale, administrasjon, politikere, forskere, næringsliv og industri som har interesse for utvikling og anvendelse av PACS, RIS og telemedisin

 

Kjære konferansedeltaker  

Vi har herved gleden av å invitere til PACS 2001-konferansen i Trondheim. PACS 2001 er den andre i en serie planlagte årlige norske konferanser om PACS, RIS og medisinsk bildediagnostikk.  På konferansen vil vi dele gode og dårlige erfaringer med de som har valgt PACS/RIS-systemer samt se på hvordan medisinsk bildediagnostikk vil utvikle seg i framtiden og endre arbeidsmåtene i helsevesenet.  

Den første konferansen ble arrangert i år 2000 og samlet 300 deltakere fra hele landet. Konferansen ble meget vellykket og hele 94,6% av deltakerne avmerket på evalueringsskjemaet at de kunne tenke seg å komme tilbake i 2001.

Norsk helsevesen har gjort og er i ferd med å gjøre store investeringer i de nærmeste årene innen PACS (Picture Archive and Communication System), RIS (Røntgen Informasjons System) og Teleradiologi. Sykehusene er i ferd med å få filmløse røntgenavdelinger hvor bildene kan distribueres elektronisk og granskes der hvor spesialisten eller pasienten er tilgjengelig. I årene framover står vi foran spennende utfordringer ikke minst i hvordan vi organisasjonsmessige skal kunne utnytte den nye teknologien.

På PACS 2001-konferansen er også et møtested for fagpersoner innen dette feltet og  det er satt av godt med tid til diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Arrangør av konferansen er KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS) på vegne av  Sosial- og Helsedepartementet ved Standardiseringsprogrammet (FG4) og i samarbeid med Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Trondheim, Norsk Radiologisk Forening, Norsk Radiografforbund og DND (Den Norske Dataforening) ved faggruppen for IT og Helse.

Vel møtt til PACS 2001 i Trondheim!

Vennlig hilsen
Roald Bergstrøm
Seniorrådgiver KITH

 

   

Konferansehotell: Konferansen vil i sin helhet foregå på Royal Garden Hotell i Trondheim


Innhold

Innbydelse
Målgruppe
FG4 og standardiseringsprogrammet
Fag/programkomite
Program onsdag 21.02.2000
Program torsdag 22.02.2000
Påmeldingsskjema
Konferansepris
Hotell
Konferanseprogram for PACS2000

PACS 2001
Foredragsholdere
Deltakereliste i 2000
Referat fra konferansen i 2000, side 1

Referat fra konferansen i 2000, side 2


FG4 og Standardiseringsprogrammet
 
Formål og mandat
  • Formålet med FG4 er å etablere nasjonale standarder, krav og anbefalinger på områdene multimedia, medisinske bilder, telemedisin og kommunikasjon med medisinsk utstyr.
  • FG4 skal informere om disse standardene og kravene og påvirke til at disse blir brukt ved anskaffelser.
  • FG4 skal også fungere som informasjonskanal mellom nasjonale og internasjonale (hovedsakelig CEN/TC251/WG4) standardiseringsaktiviteter innen FG4 sine arbeidsområder.
Arbeidsområder
  • Innen medisinske bildesystemer - bidra til kompetanseutvikling, informasjon om og rådgiving innen DICOM og andre standarder
  • Innen telemedisin - sørge for oversikt over tilgjengelige standarder innen hvert anvendelsesområder og bidra til utarbeidelse av standarder
  • Innen kommunikasjon med medisinsk utstyr - sørge for oversikt over tilgjengelige standarder for datafangst fra lab.utstyr og annet medisinsk utstyr.
  • Utarbeide oversikter over og informere om eksisterende aktiviteter innen fagområdet.

KITHs hjemmeside: www.kith.no


PACS 2001

Nasjonal PACS/RIS-konferanse 21. og 22. februar 2001 i Trondheim

Fag/programkomite

Jan Reidar Bjørke, områdeleder/ avdelingsoverlege SiV, Vestfold
Olaug Råd, rådgiver Rikshospitalet
Arnulf Skjennald, professor/div.direktør Ullevål
Jack-Gunnar Andersen, avdelingssjef Hjerte-Lungesentret Ullevål
Jan Størmer, avdelingsoverlege RITØ
Erik M Hansen, IT-sjef Haukeland

Torunn Hammer, fagkonsulent radiografforbundet
Torstein Vik, professor/overlege NTNU/RIT 
Mari Risvold Folvik, radiolog RIT
Bjørnar Næss, medisinsk teknikk, Innherred
Erling Bjørkøy, spesialrådgiver RIT
Roald Bergstrøm, seniorrådgiverKITH

 

Program:
Sjekk web-en jevnlig for oppdateringer i programmet

PACS 2000
PACS 2001
PACS 2002
Programmet for årets konferanse i 2001 er nå klart, men vi tar gjerne imot forslag til programposter og temaer for konferansen i 2002!

Vennligst send inn programforslag til:
 roald.bergstrom@kith.no 

 eller 
faks til KITH, PACS2002, faksnr.  73598611 
eller brev til 
KITH 
PACS2002
Sukkerhuset
7489 Trondheim

 

Onsdag 21.02.2001

Kl 11.00 - 12.00  Registrering og lunsj                                                                                                                              Enkel lunsj serveres på Royal Garden
                                                                                                                                                                                    Registrering (utenfor konferansesalen i 2. etg)

Møteleder: Jan Størmer, avdelingsoverlege RITØ

Kl 12.00            Åpning av konferansen              
                       
v/Jacob Hygen, direktør KITH

Kl 12.05             Samhandlingsutfordringer i informasjonssamfunnet
   
                    v/Nils Arne Eggen, sjefstrener  Rosenborg

Kl 12.45            Nye utfordringer i norsk helsevesen    
                        v/
Lars Erik Flatø, statssekretær SHD

Kl 13.15            Økonomi, organisasjon og endringsprosesser som følge av PACS/RIS

v      Er PACS-lønnsomt? En samling av internasjonale erfaringer       
v/Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH

v      Hvordan påvirker PACS organisasjonen?
v/Torbjörn Anderson, MD, PhD, Örebro University Hospital, Sverige

v      Digitalisering og automatisering av røntgenavdelingen: Organisasjonsutvikling og endringsprosesser
v/ Olivier Billiau, Quadrat Medical Software, Belgia

Kl 14.15            Diskusjon om økonomi, organisasjon og endringsprosesser
                                Innledning ved Arnulf Skjennald, professor/divisjonsdirektør, Ullevål sykehus

                        Paneldiskusjon. Åpent for innlegg fra salen

Kl 14.45                 Møteplassen: Pause og kaffe                                                                                                            Benytt møteplassen til diskusjoner og nye bekjentskaper

 

Møteleder: Olaug Raad, rådgiver Rikshospitalet

Kl 15.15            Teknologi og utfordringer

v      Digital mammografi: Erfaringer fra Ullevål sykehus       
v/Per Skaane, overlege dr.med. Brystdiagnostisk senter, Ullevål

v      Experiences with web-based electronic patient record.  ESKO-prosjektet ved  Oulu Universitetssykehus med integrering av både tekst og  røntgenbilder i pasientjournalen.
v/Jarmo Reponen, M.D.,
Chief physician, Oulu Universitetssykehus, Finland

v      Kvalitetsledning vid utveckling, införande och användning av PACS och RIS
v/Arto Järvinen, v.p. Operation Development & Quality, Sectra Imtec, Sverige

Kl 16.00            Teknologi og framtid

v      Talegjenkjenning og stemmestyring - erfaringer fra Østerrike
Talegjenkjenning på norsk?
Nye perspektiver

v/Bjørn Arne Aune, Regional Director, Philips Österrike

v      Bruk av Intranet og Internet på røntgenavdelingen       
v/Torbjörn Anderson, MD, PhD, Örebro University Hospital, Sverige

v      Towards Mobile Teleradiology
v/Jarmo Reponen, M.D., Chief physician, Finland

v      Emerging Systems for Medical Data Processing - Avansert visualisering av medisinske bilder       
v/Torsten Porwol, dr, SGI Norge og
 Andy Dobrzeniecki, dr. SGI Danmark

Kl 17.00             Datamaskiner overalt…………?
                           v/Tor Guttorm Syvertsen, professor NTNU

Kl 17.45                    Slutt med dagens fagprogram         ….men de faglige diskusjonen kan fortsette utover kvelden!

 

Kl 20.00            Festmiddag på Royal Garden
   
                       Vertsskap: Overlege Mari Folvik og professor/avdelingsoverlege Svein Anda, RiT
                                              Taffelmusikk
                                              Kunstnerisk
                                         

 

Torsdag 22.02.2001

Møteleder: Arnulf Skjennald, professor/divisjonsdirektør Ullevål sykehus

Kl 08.30            Samhandling og utfordringer

v      Den vanskelige samhandlingen i røntgenavdelingen
v/Aslak Aslaksen, sjeflege dr.med., Diakonissehjemmets sykehus, Bergen

v      Samhandling radiografer - radiologer
v/Ronald Kvamme, sjefradiograf SiV

v      Samhandling radiologer - klinikere
v/Barthold Vonen, overlege gastrokirurgisk avd.
RITØ

v      Samhandling sykehus og primærlege
v/Ola Lilleholdt, kommunelege Rindal

Kl 09.30            Diskusjon om samhandling og utfordringer
                            
      Møteledere: Jack-Gunnar Andersen, avdelingssjef Ullevål og Bjørnar Næss, med.tek. IHS

                        Paneldiskusjon. Åpent for innlegg fra salen 

Kl 10.00                                Møteplassen: Kort pause                                   Benytt møteplassen til diskusjoner og nye bekjentskaper

 

Kl 10.30            Diskusjon om leverandør – kundeforhold og erfaringer

                            Innledning ved Jan Reidar Bjørke, områdeleder/avdelingsoverlege Radiologi SiV

v      Forholdet kunde leverandør etter bryllupsnatten?
Hva er de største fallgruvene ved innføring av PACS?

Fylkessykehuset i Haugesund (Siemens)
           Sverre A Størkson, radiograf Haugesund

Regionsykehuset i Tromsø (Agfa)
           Jan Størmer, avdelingsoverlege RITØ

Ullevål sykehus, Oslo (Merkantildata)
           Torje Pedersen, fysiker, Ullevål

Namsos sykehus (Sectra)
           Torstein Rønningen, overradiograf Namsos 

Kl 11.45            Lunsj                                                                                 Husk utsjekking av hotellet!

                                           

Møteleder: Erik M Hansen, IT-direktør Haukeland

Kl 13.00            Integrering av PACS og RIS

v      Skal vi velge lokale, regionale eller sentrale lagre for PACS?
v/Henrik Plym-Forshell, produkt manager, ProAct, Sverige

v      Forvaltning av store kritiske datamengder
v/Peter Engh, EMC-system

v      IHE – Integrating the Health Care Enterprise
DICOM and HL7

v/Alastair Morgan, senior consultant NHS Information Authority, England

v      PACS as part of the electronic patient record
v/Robin Breslin, MarkCare, England

v      Integrasjon av PACS og RIS
v/Per Iversen, utviklingssjef Kodak PARIS, Danmark

v      Integration of PACS
v/Oliver Lehrer, director Siemens Image Management, Tyskland

Kl 14.30            Visjoner om norsk helsevesen?
  
Innledning til  debatt v/Hroar Piene, sjefsforsker, dr. med. SINTEF Unimed

                          Åpent for innlegg fra salen

Kl 15.30            Slutt og Vel Møtt i 2002!                                                        www.kith.no/pacs2002

 

Foredragsholdere

Her følger en liste med noen av våre foredragholdere:

Tore Tønne, helseminister
Torbjörn Anderson, Örebro, Sverige
Jean Verstraeten, managing director, Quadrat, Belgia
Per Skaane, overlege Ullevål
Jarmo Reponen, M.D., Chief physician, Finland
Torsten Powol, SGI Norge
Andy Dobrzeniecki, SGI Danmark
Nils Arne Eggen, sjefstrener Rosenborg
Bartold Vonen, overlege RITØ
Torunn Hammer, spesialkonsulent Radiografforbundet
Aslak Aslaksen, sjeflege Diakonissehjemmet Bergen
Sverre A Størkson, radiograf Haugesund
Ola Lilleholdt, kommunelege Rindal
Jan Størmer, avdelingsoverlege RITØ
Torje Pedersen, fysiker Ullevål
Torstein Rønningen, overradiograf Namsos
Jan Reidar Bjørkø, avdelingsoverlege Vestfold
Henrik Plym-Forshell, produkt mamanger ProAct, Sverige
Robin Breslin, Mark Care, England
Petter Engh, direktør EMC
Per Iversen, utviklingssjef Kodak PARIS
Oliver Lehrer, director Siemens, Tyskland
Tor Guttorm Syvertsen, professor NTNU
Erik Hansen, IT-direktør, Haukeland
Roald Bergstrøm, seniorkonsulent KITH
Olaug Raad, rådgiver Rikshospitalet
Arnulf Skjennald, avdelingsdirektør/professor Ullevål
Jack-Gunnar Andersen, avdelingssjef Ullevål
Bjørnar Næss, avdelingsing. Innherred
Mari Folvik, overlege RIT
Erling Bjørkøy, spesialkonsulent, STFK
Bjørn Arne Aune, director Philips, Österrike
Arto Järvinen, Sverige
Alastair Morgan, NHS, England
Jacob Hygen, direktør KITH
Hroar Piene, professor, dr. med. SINTEF Unimed

 

 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.