Medlemmer
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacs


PACS
Dersom du ønsker informasjon om PACS og RIS og kommende konferanse samt bli satt på vår mailingliste så kan du sende en mail til:
pacs@pacs.no

IHE
Dersom du ønsker informasjon om IHE samt bli satt på vår mailliste for IHE-informasjon så kan du sende en mail til:
thorill.antonsen@kith.no


FG4  
FG4 (faggruppe 4) er en speilgruppe av TC251/CEN WG4 som er ansvarlig for utarbeidelse av europeiske standarder innen systemer for interoperabilitet innenfor multimedia, medisinske bilder samt telemedisin og systemer for kommunikasjon med medisinsk utstyr. FG4-medlemmer vil få tilsendt kommende standarder på høring og har derved muligheten til å påvirke det europeiske standardiseringsarbeidet innen dette fagfeltet.

FG4 er åpen for både helsepersonell og industri. 

Deltakerne i FG4 skal representere et tverrsnitt av det norske helsevesen og arbeide for å skape bredest mulig enighet om de utkast til standarder som utvikles for helsevesenet. 

Vi ber om at alle som har interesse for uviklingen innen digital røntgen, PACS og RIS om å sende inn opplysninger på skjemaet nedenunder for å kunne bli registrert og bl.a. få innbydelse til fagmøter og seminarer.

Jeg ønsker å delta i FG4-arbeidet og kunne uttale meg om framtidige standarder

 Navn:        
         

 Tittel:          

Adresse:

Faks:

Telefon:

e.mail:

Kryss av for det du er spesielt interessert i

Gevinstrealisering Standardisering 3D-rekonstruksjon
Organisering IHE Skjermteknologi
ArbeidsflytSikkerhet PACS generelt
Ergonomi RIS Modalteter
DICOMAnnet:

 

 

 

 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.