Internasjonale aktiviteter
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside
CEN: TC251 og WG4
ISO

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacs


 

glb4dark.gif (40428 bytes)FG4 skal fungere som informasjonskanal mellom nasjonale og internasjonale standardiseringsaktiviteter innen FG4 sine arbeidsområder

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir av stadig større betydning for behandling av pasienter og administrasjon av helsedata. Teknologienes raske endringer kan være en trussel for helsevesenets behov for stabilitet og sikker tilgang til medisinske data. Helsevesenet har et absolutt krav om at de medisinske dataene skal kunne forbli tilgjengelige, på en trygg måte, og for lang tid. 

Helsevesenets behov kan bare oppfylles ved å ta i bruk standarder.  Helsesektoren er distribuert og strukturert og det er viktig med standarder på alle nivåer fra kommunikasjon og integrasjon mellom systemer på et konseptuelt nivå ned til rene tekniske standarder. Standarder er også nødvendige for å kunne utvikle nye tjenester som f.eks. telemedisin.

 Følgende internasjonale komiteer arbeider med å utvikle standarder for helseinformatikk:

1. DICOM 
DICOM-komiteen utarbeider og publiserer DICOM-standarden (Digital Imaging and Communications in Medicine) som har blitt den viktigste standarden for digital røntgen og medisinske bilder. Den første utgaven av DICOM ble publisert i 1993 og det pågår et stadig og omfattende arbeid med å utvikle standarden med nye tillegg.

2. CEN
CEN (Committè Europèen de Normalisation) har en egen teknisk komité for helseinformatikk, CEN/TC251 Health Informatics. Komiteen er delt i 4 arbeidsgrupper (WG1, WG2, WG3 og WG4) som arbeider med å utvikle standarder for informasjonmodeller for helseinformasjonssystemer, standarder for kunnskapspresentasjon og terminologi, for sikkerhet samt for medisinske bilder og signalprosessering innen medisin.

3. ISO
ISO (Internasjonal Organisation for Standardization) har en egen komité for helseinformatikk, ISO/TC215 Health Informatics. ISO/TC215 startet i 1998 og har samme målsetting som CEN/TC251, men er ikke begrenset til Europa. ISO/TC251 har også en rekke arbeidsgrupper (WG) som arbeider med å utvikle standarder for informasjonmodeller for helseinformasjonssystemer, standarder for kunnskapspresentasjon og terminologi, for sikkerhet samt for  signalprosessering innen medisin.

 

Det er et økende samarbeid mellom CEN og ISO og innenfor fagfeltet medisinske bilder, systemer for interoperabilitet og telemedisin er det både et utstrakt samarbeid samt avtaler om harmonisering av standardene.NB
Gjennom vår EØS-avtale er Norge forpliktet til å følge Europeiske standarder. Standarder som blir vedtatt i CEN på Europeisk nivå blir også automatisk gjeldende for Norge. 

 

Her er linken til den europeiske standardiseringsorganisasjonen
 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.