PACS
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside
Medlemmer
Konferanser som er avholdt
PACS og RIS
Telemedisin
Medisinsk utstyr
Internasjonale aktiviteter
Nyttige linker
IHE
Søk
Programvare
Paraplyprosjektet
HelsIT
Nyheter
Diverse

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacs


PACS vil kunne bidra til et bedre og mer effektivt helsevesen og denne weben  skal bidra til å gi informasjon om dette fagfeltet.


PACS 2009

PACS 2010
Nærmere informasjon vil komme etter hvert

PACS-weben brukes hovedsakelig til informasjon om konferanser. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på
 www.kith.no/pacs
Foredragene fra tidligere PACS-konferansene finnes under linken for avholdte konferanser

Røntgen er av avgjørende betydning for et sykehus, både for å kunne stille diagnoser og for å kunne sikre den riktige behandlingen. Et moderne helsevesen ville ikke vært mulig uten røntgen.

wpe413.tmp.gif (37460 bytes)

Hvert år gjøres det omlag 3,2 mill røntgenundersøkelser i Norge, dvs 780 undersøkelser pr 1000 innbygger.  Dette tilsvarer 100 mill røntgenbilder årlig!

PACS står for "Picture Archive and Communication System" og er en betegnelse som brukes for digital røntgen. I et PACS-system blir røntgenbildene generert, lagret og distribuert digitalt og all behov for film og fremkalling vil være borte.

FG4 er en norsk speilgruppe av CEN WG4. CEN er det europeiske organet for standardisering og WG4 er en arbeidsgruppe som er spesielt ansvarlig for å utvikle standarder for interoperabilitet, dvs både for multimedia, PACS og Telemedisin (Point of Care)

Multimedia, medisinske bilder, telemedisin og kommunikasjon med medisinsk utstyr

IHEDiskuter on-line EuroPACS
 

PACS i England

England er delt opp i 5 store PACS-clustre og Helseministeren har signert avtale med følgende leverandører:

 • Fujitsu with GE for the Southern Cluster
 • BT with Phillips – subject to contract – for the London Cluster
 • Accenture with Agfa - subject to contract - for the East and East Midlands Cluster
 • Accenture with Agfa - subject to contract - for the North East Cluster
 • CSC with Kodak and ComMedica for the North West and West Midlands Cluster

PACS i USA

PACS installations in U.S. hospitals top 1300
At least one-third of all U.S. hospitals have installed radiology PACS, and another 10% have installations pending, according to the Annual Report of the US Hospital IT Market released May 18 (2005) by the Healthcare Information and Management Systems Society and HIMSS Analytics

PACS i Norge

Norway advances toward fully digital healthcare

Norwegian hospitals linking up with PACS and RIS can use their experiences to teach other nations
Se Diagnostic Imaging:
www.diagnosticimaging.com

Diagnostic Imaging Europe Current Issue cover
Her kan du laste ned en pdf-utgave av artikkelen

 

 

Kontaktadresser:

HovedkontaktSeniorrådgiver Roald Bergstrøm,  KITH, tlf 73 59 86 00. Direkte innvalg 73597706, Faks 73598611, Mobil 9343509: Mail: roald.bergstrom@kith.no
IHEProgramkoordinator: Seniorådgiver Thorill Antonsen: thorill.antonsen@kith.no

Teknisk programleder: Spesiallege Edgar Glück: 
edgar.gluck@kith.no
SikkerhetAvdelingssjef Bjarte Aksnes
bjarte.aksnes@kith.no
Rådgiver Magnus Alsaker:   
magnus@alsaker@kith.no
Organisasjonstvikling og GevinstrealiseringSeniorrådgiver Roald Bergstrøm
roald.bergstrom@kith.no
Standardisering og meldingsutvekslingSeniorrådgiver Annebeth Askevold: 
annebeth.askevold@kith.no

 
Formål og mandat
 • Formålet med FG4 er å bidra til å etablere nasjonale standarder, krav og anbefalinger på områdene multimedia, medisinske bilder, telemedisin og kommunikasjon med medisinsk utstyr.
 • FG4 skal informere om disse standardene og kravene og påvirke til at disse blir brukt ved anskaffelser.
 • FG4 skal også fungere som informasjonskanal mellom nasjonale og internasjonale (hovedsakelig CEN/TC251/WG4) standardiseringsaktiviteter innen FG4 sine arbeidsområder.
Arbeidsområder
 • Innen medisinske bildesystemer - bidra til kompetanseutvikling, informasjon om og rådgiving innen DICOM og andre standarder
 • Innen telemedisin - sørge for oversikt over tilgjengelige standarder innen hvert anvendelsesområder og bidra til utarbeidelse av standarder
 • Innen kommunikasjon med medisinsk utstyr - sørge for oversikt over tilgjengelige standarder for datafangst fra lab.utstyr og annet medisinsk utstyr.
 • Utarbeide oversikter over og informere om eksisterende aktiviteter innen fagområdet.
 

webmaster: RB/KITH

Du er besøkende nr: Hit Counter til denne web-en siden 20.06.2002

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.